KEISER UNIVERSITY
Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente
Bac2015.md
scoalamea.md
Proiecte în curs de derulare
Septembrie 2014 - August 2017
Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova* lansează proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei" din cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova" (MPSCS), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Proiectul Fundației are drept scop general de a contribui la îmbunătăţirea sistemului educaţional în R. Moldova și vizează activități diverse de instruire, dialog / consultare, dar și acțiuni concrete îndreptate spre aplicarea metodologiei Analizei Impactului de Reglementare în domeniul educației.

Pentru realizarea acestuia, organizația urmăreşte să atingă cîteva, obiective majore, propuse în cadrul proiectului:
- Dezvoltarea conceptului de Analiza a Impactului de Reglementare (AIR) în sistemului educaţional

- Sporirea eficacităţii de participare şi intervenţie din partea OSC în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice ce vizează sistemul educaţional pentru îmbunătățirea calităţii guvernării în domeniul educației.

Proiectul are o durată de 3 ani (2014-2017), iar activităţile desfășurate pe parcurs vor fi abordate din perspectiva multisectorială, implicînd în procesul de lucru experți, reprezentanți ai structurilor guvernamentale, reprezentanți societății civile, etc.

Astfel, activitățile proiectului vor interveni în următoarele segmente ale sistemului educaţional:
- Dezvoltarea și implementarea programului de instruire și a metodologiei AIR în sistemului educaţional, ajustat conform concluziilor unui document baseline privind mecanismele de colaborare / consultare existente și viabile între societatea civilă și Ministerul Educației.
- Desfășurarea atelierelor de lucru, masă rotundă și consultări privind studiile de caz în aplicarea AIR și analiza dinamicii de participare şi intervenţie din partea OSC în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice ce vizează sistemul educaţional;
- Dezvoltarea unui program de instruire pentru reprezentanții instituțiilor de învățămînt din țară în aplicarea instrumentelor de implicare a actorilor locali, din comunitate, în dialogul privind procesul educativ;
- Evaluarea impactului proiectului și multiplicarea rezultatelor obținute prin realizarea studiului de impact asupra comunităților unde vor fi aplicate metodele de implicare comunitară.

Totodată, în cadrul proiectului, vor fi implementate activități ce vizează creșterea capacității organizaționale interne a Fundației prin îmbunătățirea politicilor manageriale și a procedurilor interne.

Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

 

Mai 2014 - Iulie 2015
Proiectul "Tinerii pentru transparenţă în educaţie" are drept scop sporirea transparenţei în instituţiile de învăţământ, implicarea cît mai largă a tinerilor în identificarea unor soluţii viabile ce ţin de deschiderea şcolii, idei ce ar putea fi ulterior extinse la nivel naţional.

Proiectul este implementat de către Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova (www.cntm.md) în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltare din R. Moldova, în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată 2013- 2015, finanţat de către PNUD Moldova (http://www.undp.md/projects/JILDP.shtml).

Durata preconizată a Proiectului este de doi ani (2014-2015).În scopul obținerii rezultatelor de mai sus, în cadrul Proiectului vor fi desfăşurate următoarele activităţi:
• Identificarea coordonatorilor locali pentru monitorizarea și planificarea activităților locale;
• Instruirea formatorilor în aplicarea instrumentelor de colaborare deschisă în combaterea corupției in învățămînt;
• Desfășurarea de consultări, discuții, dezbateri și focus grupuri cu 500 de tineri din 20 de școli din 12 comunități rurale;
• Organizarea și desfășurarea de jocuri educative on-line și off-line;
• Organizarea unui concurs de proiecte în cadrul instituției (susținute financiar în cadrul programului de mini granturi), propuse de tineri pentru combaterea corupției in educație.

Se preconizează că majoritatea absolută a activităţilor din cadrul Proiectului vor fi organizate şi desfăşurate de către şi pentru tineri. Metodele de lucru cu tinerii se vor baza pe colaborarea deschisă, care presupune colectarea de idei şi soluţii de la un grup cat mai larg de tineri atît prin metodele tradiţionale, cît, în special, prin cele inovative, on-line. În acest context, în fiecare localitate va fi organizat un Grup de Iniţiativă, echipe de tineri pentru a realiza la nivel local diverse activităţi planificate de către tineri, pentru a creşte transparenţa în educaţie.

Proiectul FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova" (MPSCS), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)

Iulie - Decembrie 2014
Fundația pentru Dezvolatre din R. Moldova a fost selectată, ca și partener regional al Centrului Analitic Independent "EXPERT - GRUP" in implementarea proiectului "Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova". Fundația este implicată în activitățile proiectului ce vizează mun. Chișinău și r-nul Hîncești.

Scopul proiectului este să abilităm un dialog informat despre reforma sectorului educațional, calitatea serviciilor și prioritățile de dezvoltare ale școlilor primare, secundar generale și liceale, și să facilităm un mediu în care inițiativele de responsabilizare socială prosperă și se dezvoltă.

Obiective specifice

  • facilitarea implicării părților interesate în educație în 100 școli la aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială și implicarea în dialogul cu privire la bugetele școlilor;
  • asigurarea fluxului informațional de la utilizatorii serviciilor educaționale către autoritățile locale și naționale, astfel încât reformele să țină cont de necesitățile părților implicate;
  • promovarea adoptării a 3 tipuri de instrumente de responsabilizare socială, care sunt noi pentru Moldova, în calitate de contribuții la procesele bugetare formale;
  • analiza și informarea publicului despre impactul situației economice și financiare asupra sectorului educațional și reformelor (situația curentă, resursele bugetare disponibile, prognoza);
  • sprijin pentru Ministerul Educației și alți decidenți de politici la îmbunătățirea calității datelor pentru a susține procesul decizional bazat pe dovezi;

Impactul anticipat al proiectului

În urma proiectului, cetățenii vor fi abilitați să aplice și să utilizeze instrumentele de responsabilizare socială - audieri publice, carduri comunitare, analize independente ale bugetelor - în sectorul educațional. Proiectul va pune în aplicare proceduri de asigurare a calității datelor pentru a sprijini dialogul de politici la nivel național. Proiectul este conceput pentru a fi implementat pe o perioadă de 5 ani, astfel încât să cuprindă 100 din 1397 de unități de învățământ la nivelul învățământului primar și secundar general. Estimăm că aceasta ar fi o masă critică pentru a determina schimbări în întregul sistem. Rezultatele aplicării instrumentelor de responsabilizare socială vor servi pentru a cartografia situația școlilor și vor contribui la reforma promovată de către Ministerul Educației.


Martie 2013- prezent

În cadrul Proiectului de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (PSFRDBA), în parteneriat cu UCIP-IFAD, Fundaţia pentru Dezvoltare din R. Moldova a organizat 8 seminare practice pentru reprezentanţii agri-businessului din R. Moldova, în baza loturilor demonstrative din r-nul Orhei, r-nul Făleşti, r-nul Drochia, r-nul Cantemir. Beneficiari ai instruirilor desfăşurate de către Fundaţie în parteneriat cu UCIP-IFAD au fost mai mult de 600 persoane.