KEISER UNIVERSITY
Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente
Bac2015.md
scoalamea.md
Cursuri de contabilitate / 1C
Fundatia pentru Dezvoltare din Republica Moldova organizeaza cursuri de instruire „Contabilitatea pentru începători" de scurta si lunga durata.

Stabilirea relaţiilor de piaţă în Republica Moldova a determinat dezvoltarea entităţilor în activitatea cărora un loc deosebit îl ocupă cercetarea ştiinţifică. Particularităţile şi necesitatea organizării sectorului contabilitate în cadrul unei entităţi, pe de o parte, precum şi existenţa diferitelor posibilităţi de realizare practică a evidenţei contabile în dependenţă de activitatea desfăşurată, pe de altă parte impun necesitatea cunoaşterii de către contabilii - începători a modalităţilor de organizare a sectorului contabilitate, ducerea evidenţei contabile conform legislaţiei în vigoare şi problemelor aferente modulului analizat.
Materialul este structurat pe module, şi nemijlocit:

  • Modulul I Bazele contabilităţii
  • Modulul II Contabilitatea financiară organizată în cadrul unei entităţi
  • Modulul III Contabilitatea impozitelor
  • Modulul IV Tehnologii informatice în contabilitate

Toate compartimentele sunt derivate pe teme separate cu reflectarea subiectelor de bază pe fiecare temă şi cu specificarea orelor necesare pentru însuşirea materiei în cauză.

Pe lângă compartimentele „Bazele contabilităţii" şi „Contabilitatea financiară organizată în cadrul unei entităţi", sunt expuse pentru studiu compartimentele „Contabilitatea impozitelor" şi „Tehnologii informatice în contabilitate", ceea ce permite ascultătorilor cursului, să înţeleagă modalităţile / procesul de organizare şi lucru în cadrul sectorului contabilitate a unei entităţi de la noţiuni, ce le oferă compartimentul „Bazele contabilităţii", până la automatizarea locului de muncă pentru un contabil şi interpretarea diferenţelor şi punctelor de tangenţă a materiei „Contabilităţii", din punct de vedere a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a legislaţiei fiscale, inclusiv legea organică - Codul fiscal.
Programul cursului se sprijină pe o bibliografie de specialitate vastă, reprezentativă pentru tematica abordată.

Program de lucru:

Marti - 18.00-21.10 cu pauza de recreatie la 19.30 (10 min)
Joi -18.00-21.10 cu pauza de recreatie la 19.30 (10 min)
Vineri -18.00-21.10 cu pauza de recreatie la 19.30 (10 min)
Simbata se vor efectua ore in conformitate cu solicitarea ascultatorilor